Nabídka služeb mobilního testovacího teamu

Nabízíme zájemcům z řad firem provedení antigenního testování pro jejich zaměstnance prostřednictvím mobilního testovacího teamu.


Team je vybaven odpovídajícími ochrannými pomůckami, řádně proškolen a testování je prováděno schválenými antigenními testy na průkaz antigenu SARS-CoV-2 pomocí výtěru z nosohltanu, popřípadě nosním stěrem.

Místo
Testování probíhá přímo na pracovišti firmy ve vhodných prostorách.

Cena testu
Testování je hrazeno z úhrady veřejného zdravotního pojištění. Jsme smluvním partnerem těchto pojišťoven: VZP (111), VoZP (201), ČPZP (205), OZP (207), ZPMV (211). Nemáme smlouvy s ZPŠ (209) a RBP (213).

Cena za zhotovení testu pro osoby bez platného pojištění je 360,-. Tuto cenu hradí zaměstnavatel.

Cena služby
Zaměstnavatel hradí náklady za dopravu  testovacího teamu na místo určení.

Okres Plzeň město – ZDARMA

Do 10 km od Plzně – 1000,-

11-20 km od Plzně – 2000,-

Nad 20 km od Plzně – 3000,-

Testování probíhá pouze v rámci Plzeňského kraje. Vzdálenější destinace v rámci kraje testujeme po domluvě za individuálně dohodnutých podmínek.

Časová náročnost
Předpokládaná časová náročnost je cca 1-2 hodiny, dle počtu testovaných zaměstnanců.

Před započetím testování je třeba předložit předpokládaný počet zaměstnanců, kteří podstoupí testování. Každý zaměstnanec obdrží formulář, který předem vyplní a odevzdá testovacímu teamu.

Průběh testování
Bude vám zaslána smlouva o poskytování zdravotních služeb. Poskytovatel nahlásí na Krajském úřadě a Krajské hygienické stanici místo odběru. Po odběru zajistíme zadání výsledků testů do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN) a vystavíme potvrzení o absolvování testování.

Odvoz a likvidaci infekčního a nebezpečného odpadu hradí Poskytovatel.

Výsledek testu oznámíme každému zaměstnanci okamžitě. Pozitivnímu zaměstnanci bude zakázáno pokračovat v práci, v případě absence příznaků vystavíme žádanku na provedení PCR testu. U příznakového jedince bude nařízena izolace. Další postup se řídí platným nařízením MZČR.

Platba
Vyúčtování probíhá na konci kalendářního měsíce. U zaměstnanců bez platného pojištění bude cena testu vyúčtována zaměstnavateli.

Po skončení testování obdrží firma potvrzení o splnění nařízené povinnosti testování.

Objednávky a bližší informace
Telefon 777 091 550

E-mail: nerudova19@email.cz

Mobilní testovací team pracuje pod záštitou nestátního zdravotnického zařízení a antigenního odběrového místa Zubní centrum Nerudovka s.r.o. (“Poskytovatel”).